Golf Club Hradec Královéhttp://www.gchk.cz/csjirku@gchk.czjirku@gchk.cz© Copyright Golf Club Hradec Králové 2002 - 2016Sat, 23 Jul 2016 20:38:20 GMTSat, 23 Jul 2016 20:38:20 GMTAktuální zpravodajství GCHK10Tradi?ní MIKULÁŠ GOLF CUP – 19.ro?ník je minulostí http://www.gchk.cz/clanky.php?ID=1560 Celá sout?ž se skládala ze t?í disciplín, 18 jamek na simulátoru h?išt? Mauna Kea, 18 jamek Adventure golf a 5 jamek venku s celkovým parem 14. Venkovní jamky byly pro hrá?e vzorn? p?ipraveny, na zimním greenu vlajka s ?erveným praporkem. Wed, 16 Dec 2015 06:40:00 GMT Mikuláš Golf Cup, zimní golf. turnaje, Pravidelná setkání ?len? http://www.gchk.cz/clanky.php?ID=1559 Zveme ?leny a p?átele GCHK na tradi?ní turnaj, který se koná v sobotu 5.12.2015 od 9 hod ve Fomei; Zimní Golfové turnaje 2015/2016 budou pro dosp?lé „Fomei Golf Tour“ i mládež, v?etn? Mistrovství klubu a Mistrovství ?R jednotlivc? i družstev; Pravidelná setkání ?len? - první setkání bude 10.12.2015 od 17,30 hod Tue, 17 Nov 2015 06:40:00 GMT Mistrovství GCHK http://www.gchk.cz/clanky.php?ID=1557 V sobotu 19.9.2015 se na h?išti v Lázních Bohdane? uskute?nilo již 20. Mistrovství klubu na rány. V hlavních kategoriích Muži a Ženy na rány brutto se zú?astnilo 35 muž? a 6 žen, což byla dobrá ú?ast. Fri, 25 Sep 2015 05:40:00 GMT Dorostenci GC Hradec Králové mají 5.místo http://www.gchk.cz/liga.php?ID=1556 Golf Club Hradec Králové v roce 2015 nasadil do sout?ží ?GF družstev mládeže všechna ?ty?i možná družstva všech kategorií, žáky, kadety, dorostenky a dorostence. Thu, 03 Sep 2015 05:40:00 GMT Ženy GCHK budou hrát v roce 2016 EXTRALIGU ?GF družstev žen http://www.gchk.cz/liga.php?ID=1555 Ženy GCHK budou hrát v roce 2016 EXTRALIGU ?GF družstev žen, GRATULUJEME a D?KUJEME Thu, 30 Jul 2015 15:40:00 GMT Hráč měsíce září 2015: Jaroslav Bareš http://www.gchk.cz/hraci_mesice.php?ID=153 Bareš Jaroslav jun. Vyhrál v DTSV 2015 kategorii ml.žák?, v žeb?í?ku NGTM na 5.míst?, a v žeb?í?ku mládeže ve své kategorii na 6. míst?.

 

 

Sun, 20 Sep 2015 19:15:00 GMT
Hráč měsíce srpna 2015: Christián Horák http://www.gchk.cz/hraci_mesice.php?ID=152 Hrá? m?síce srpen – Christian Horák. V?d?í osobnost týmu dorostenc? na finále M?R v Olomouci 18.-20.8.2015 , všechny své zápasy vyhrál. Hrál ob? rozehrávky na vít?zství a p?isp?l tak výrazn? k 5.místu dorostenc? na M?R. Výborn? si vede i v DTSV, kde v kategorii dorostu celkového po?adí je na 3.míst?.

 

 

Thu, 20 Aug 2015 19:15:00 GMT