Golf Club Hradec Králové


Počítání HCP: Teorie II.

Po objasnění širších souvislostí ohledně proměnlivé obtížnosti jednotlivých hřišť se vracíme zpátky k hendikepu. Z USGA Course & Slope rating systému vyplývá, že skreč je někde jedna rána nad par, někde nula a někde třebas tři pod par. Bystřejším čtenářům už jistě došlo, že stejný princip platí i pro hráče s HCP. A proto se nám hendikepy dělí na Přesný HCP a Hrací hendikep na kolo.

Přesný HCP
Toto číslo nabývá hodnoty od 0 do 36 a je počítáno s přesností na jedno desetinné místo. Říká, kolik ran nad par hráč standardně hraje. Mít HCP 36 vypadá jako ohromě moc, ale než se k němu začátečník se Zelenou kartou doklopýtá, dá mu to značně zabrat a leckoho ona štvanice možná i odradí. Proto například v sousedním Německu evidují až HCP 54, aby i úplní nováčkové měli motivaci k soutěžní hře, potažmo aby se golf stal zajímavý pro co nejširší skupinu obyvatelstva. Pojďme však zpět do Čech, kde mimochodem většina golfistů přesný hendikep vůbec NEMÁ.

Hrací hendikep na kolo
Konečně jsme se prokousali k nejzajímavějšímu údaji, který nám zcela konkrétně řekne, kolik ran k dobru získává hráč před hrou na konkrétním hřišti. Jak už jsme si řekli, je to na každém hřišti trochu jiné a existuje několik způsobů, jak hrací hendikep zjistit. Dík technologické vyspělosti České golfové federace si hráč v podstatě nemusí lámat hlavu se vzorcem a hrací hendikep může zjistit na federačním internetovém serveru pouhým zadáním svého přesného HCP a zvolením hřiště. Pokud ale pojede například do zahraničí nebo když nebude mít přístup na internet, bez vzorce na výpočet hracího hendikepu se neobejde. Je nutné mít všechny potřebné údaje - ty se necházejí na score kartě, samozřejmě krom hráčova HCP. Výsledek se matematicky zaokrouhlí a je vymalováno.

Přesný HCP x (Slope rating / 113) + (Course rating - Par)

Nyní si tedy shrňme "probíranou látku". Řekli jsme si, že k vyjádření obtížnosti hřiště nám nestačí jeho par, a proto existují další normy (Course rating a Slope rating). Dále jsme si vysvětlili, že měřítkem kvality hráče je jeho přesný hendikep, který nám s přesností na jedno desetinné místo řekne, kolik ran hráč průměrně hraje nad par pomyslného standardního hřiště. Jelikož je však každé hřiště jiné, vypočítává se z přesného hendikepu hrací hendikep, který už je zaokrouhlen na celé číslo a který bere v potaz obtížnost konkrétního hřiště. Nakonec jsme viděli vzorec, podle něhož si hrací hendikep můžeme spočítat sami, pokud nevyužijeme výpočtového formuláře na serveru České golfové federace.

MAPA SERVERU

Přehledný seznam všech stránek na tomto serveru.

(C) 2002-20015 Golf Club Hradec Králové z.s. Všechna práva vyhrazena. Obsah stránek je určen jen pro osobní využití.
Golf Club Hradec Králové z.s., Rybova 1908/31, 500 09 Hradec Králové | Webmaster: Kosina.eu
Telefon: 493 814 396   Fax: 493 814 394   Mobil: 724 010 418