Golf Club Hradec Králové


Pořadí podle stablefordu

Nejčastějším herním formátem, se kterým se na turnajích setkáte, je bezesporu stableford. Vůči hráčům je systém shovívavý - nenutí je dohrávat všechny jamky. Oproti hře na rány ovšem častěji nastává shoda výsledků, které obvykle nabývají úzkého rozmezí hodnot (cca. od 25 do 40 bodů). Znáte pravidla, podle nichž se při stejných výsledcích určuje pořadí?

Zásadní otázkou je, zda se hraje se zápočtem hendikepu či nikoliv. Tato informace je na serveru ČGF uvedena vždy u rozpisu soutěžních kategorií turnaje. Sloupeček Hra s HCP obsahuje buď „N“ nebo „Y“. Pomiňme otázku, proč se v kompletně českém prostředí užívají anglické zkratky, „Y“ znamená prostě Ano, což jistě každý ví.

Hra s HCP: N

  Počet ran na jamceBody
  Čtyři rány pod par 6
  Tři rány pod par 5
  Dvě rány pod par 4
  Jedna rána pod par 3
  Uhraný par 2
  Jedna rána nad par 1
V případě, že se turnaj nehraje s vyrovnáním, je klíčovým kritériem počet brutto stableford bodů. Při jejich počítání může mezi hráči jen stěží dojít k mýlce, protože hodnoty bodů jsou konstantní (viz tabulka). K mýlkám ovšem může docházet při dohadech o určení pořadí v případě rovnosti výsledků.

Prvním mýtem je, že rozhodují netto stableford body, které jsou na výsledkové listině uváděny v závorce. Správná není ani domněnka, že rozhoduje výše HCP. Obě tvrzení jsou v jádru špatná, protože se hraje bez hendikepu a tudíž stanovovat pořadí pomocí HCP odporuje logice soutěže.

V případech výsledkové shody na 18 jamkách rozhoduje vyšší bodový (brutto) výsledek na posledních 9 jamkách. Když je i ten stejný, jde se na výsledek posledních 6 jamek, případně 3 jamky a nakonec na závěrečnou jamku. Pokud jsou všechny tyto výsledky shodné, měl by rozhodnout los.

Hra s HCP: Y

Při hře s vyrovnáním je situace zcela odlišná. Šanci zvítězit má každý hráč v poli víceméně stejnou, protože se zisk bodů nehodnotí objektivním způsobem, nýbrž podle subjektivní výkonnosti každého soutěžícího zvlášť.

V případě rovnosti výsledku se další pořadí dříve stanovovalo dle výše HCP, od nejnižšího k nejvyššímu. Od roku 2005 tomu již tak není a postupuje se analogicky jako při hře bez vyrovnání. Rozhoduje opět vyšší bodový (v tomto případě netto) výsledek na posledních 9, 6, 3 a závěrečné jamce, případně následuje los.

Problémy nastávají, pokud pořadatel turnaje spojí hráče s HCP a ZK do společné kategorie. Server ČGF porovnává netto výsledky hendikepových hráčů s brutto výsledky hráčů se Zelenými kartami, což je míchání hrušek s jablky a výsledné pořadí neodpovídá skutečnosti.

MAPA SERVERU

Přehledný seznam všech stránek na tomto serveru.

(C) 2002-20015 Golf Club Hradec Králové z.s. Všechna práva vyhrazena. Obsah stránek je určen jen pro osobní využití.
Golf Club Hradec Králové z.s., Rybova 1908/31, 500 09 Hradec Králové | Webmaster: Kosina.eu
Telefon: 493 814 396   Fax: 493 814 394   Mobil: 724 010 418